Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy Ci za dotychczasowe zaufanie, którym obdarzyłeś nasze Serwisy. Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi Serwisów www.doradcasmaku.pl, www.sklep.prymat.pl, www.prymatgastroline.pl, www.tonaturalne.pl, www.smak.com.pl, www.kucharek.pl , www.prymatgroup.pl( dalej „Serwis”).

W przypadku wprowadzenia  zmian do niniejszej polityki prywatności podejmiemy działania mające na celu powiadomienie Ciebie o tym fakcie, tzn. zamieścimy ogłoszenie w Serwisie oraz zamieścimy w nim zmienioną politykę prywatności. Zachęcamy do systematycznego zapoznawania się z naszą polityką prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prymat sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój), wpisana pod numerem KRS 0000059133 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z numerem NIP 6332014478, REGON 276681517, adres do doręczeń: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, numer telefonu: (32) 47-33-833 lub faks: (32) 47-33-900. Kontakt z nami dostępny jest również pod adresem email: rodo@prymat.pl.

 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail z imieniem i nazwiskiem, adres IP lub Twoje dane w koncie usługi oferowanej przez Prymat. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach przez nas lub inne podmioty z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym, jak również podmioty trzecie takie jak np. Facebook, Google. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analytics) zamieszczające w urządzeniu końcowym kody umożliwiające zbieranie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem z newslettera, jak również w trakcie Twojej aktywności w naszym serwisie.

Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników serwisu jest dobrowolne. Możesz skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Twojej wizycie w serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z serwisu.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zawierania transakcji;
 • dokonywania wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów
 • obsługi reklamacji oraz zwrotów;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,
 • zapewnienie najlepszej obsługi klienta

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Prymat którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności na naszych stronach
 • dopasowanie treści zgodnie z Twoimi preferencjami, na podstawie uprzednio przeglądanych zawartości strony, czy też przede wszystkim interesujących Cię produktów/przepisów/usług,
 • prowadzenie działań marketingowych, aby zainteresować Cię własnymi usługami naszego serwisu, oraz zaproponować Ci nowości
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich

W tym celu przetwarzamy informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:

 • wysłania do Ciebie informacji handlowych
 • wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych, w tym newslettera

Udzieloną Prymat zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w tak łatwy sposób jak ją wyraziłeś, możesz również skontaktować się z Prymat za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji. Twoje dane będą przetwarzane przez Prymat do czasu wycofania zgody.

 

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych ?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym umożliwić nam:

 • bezpośredni kontakt z Tobą,
 • obsługę Twojego konta użytkownika
 • informowanie Cię o przebiegu realizacji zamówienia,
 • informowanie Cię o wysyłce zamówienia,
 • informowanie Cię o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,
 • informowanie Cię o produktach, które mogą Cię zainteresować
 • zapytania ofertowego lub o innym charakterze (np. współpraca)
 • realizacji usługi „Newsletter”

W tym celu będziemy potrzebować Twoje imię i nazwisko,  email, adres miejsca zamieszkania oraz numer telefonu. Jeżeli jesteś naszym Partnerem, lub uczestnikiem akcji promocyjnych i konkursów – będziemy potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Prymat polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz nasze strony. Informujemy Cię, iż w dowolnym czasie możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz  usunąć takie pliki z Twojego urządzenia. W zakresie plików cookies zaleca się zapoznanie się z Polityką cookies dostępną na stronie naszego Serwisu.

 

Portale społecznościowe

Prymat przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Prymat w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook dotyczą reklamacji.

 

Twoje uprawnienia wobec Prymat w zakresie przetwarzanych danych.

Prymat gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj.:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania (art. 15 RODO);
 • prawo do otrzymania kopii danych, czuli prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne albo wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie (art. 16 i art. 17 RODO);
 • prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO), w sytuacji gdy:
 1. a) zakwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ty sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

przy czym na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie.

 • prawo do ich przenoszenia, czyli do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi (art. 20 RODO);
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO);
 • prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Udostępnienie Twoich danych osobowych

Dbamy w szczególny sposób o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dokonując należytej staranności aby Twoje dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Twojej wygody korzystamy z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Tobie wygodę zakupów, a nam właściwą obsługę klienta. W tym część Twoich danych osobowych udostępniamy podmiotom  płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je:

 1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.

Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków Prymat nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Chcemy Cię zapewnić, iż będziemy działać z należytą starannością dobierając i stosując adekwatne do zagrożeń i rodzaju danych środki techniczne i organizacyjne celem należytego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, zniekształceniem, zniszczeniem lub usunięciem.

Prymat na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Prymat dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Prymat podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Prymat.

 

Przedstawiciel ds. ochrony danych osobowych.

Prymat jako Administrator danych wyznaczył Przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@prymat.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.