KUCH-CZ-KOSTKI-150g_ROSOL Warzywny_Zeleninovy bujon_3d_png