KUCH-CZ-KOSTKI-60g_ROSOL_GRZYBOWY_HOUBOVY BUJON_3d_png