KUCH_Glow_ROZSTRZYGNIECIE-Konkursu-KOSTKI_2022_1920x800_V01