KUCH_Glow_ROZSTRZYGNIECIE-Konkursu-KOSTKI_II-Tura_2022_1920x800_V01