Kontakt

2014-06-09

Kontakt


Prymat sp. z o. o.

ul. Chlebowa 14
44-337 Jastrzębie-Zdrój
telefon: (32) 47-33-833
faks: (32) 47-33-900

e-mail: prymat@prymat.pl*

Sąd Rejonowy w Gliwicach 
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000059133 
Kapitał zakładowy: 200 160,00 zł 
NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517

BDO: 000005871


Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat sp. z o.o.
 
ul. Racławicka 58 
30-017 Kraków
telefon: (12) 252-88-21
fax: (12) 252-88-43

Dla prasy:

www.prymatgroup.pl

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO − informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest:
Prymat Sp. z o.o. ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój zwany dalej „Administratorem”
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: prymat@prymat.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3, po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie zostaną usunięte/zanonimizowane chyba że rodzaj odpowiedzi spowoduje iż administrator bedzie miał uzasadniony prawnie interes w dalszym przetwarzaniu danych przez okres niezbędny do zabezpieczenia się przed roszczeniami lub do ich ochrony,
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są usługodawcy IT współpracujący z Administratorem w zakresie funkcjonowania i utrzymywania strony www. 
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzoru gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Pana/Panią wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 
<< Wstecz
Drukuj
YouTube Link